Allt du behöver veta om skatter och moms när du startar eget företag

  • Inläggskategori:Företagande

När du startar ett företag måste du först och främst registrera det hos Bolagsverket. Därefter ska du anmäla ditt företag till Skatteverket, så att du kan få ett organisationsnummer. Du behöver sedan skaffa ett F-skattesedel om du planerar att driva ett aktiebolag eller handelsbolag. Det gör du genom att ansöka hos Skatteverket.

Det finns två olika typer av skatter som du måste betala när du driver eget företag: inkomstskatt och moms. Inkomstskatten är en personlig skatt som baseras på din vinst, det vill säga hur mycket pengar ditt företag tjänar minus eventuella kostnader (som rör exempelvis lokaler, personal och råvaror). Moms är en slags moms som alla företag i Sverige måste betala på de varor och tjänster de säljer, oavsett om man tjänar pengar på det eller inte. Momssatsen är 25 procent av priset (exklusive moms) på varan/tjänsten.

Det finns dock vissa undantag från momsplikten. Om ditt företag bara levererar varor till andra EU-länder (som inte Sverige), behöver du inte betala moms på dem – detta kallas ”franchise”. Andra exempel på franchise är export av konstföremål samt medicinska produkter till andra EU-länder. Om ditt företag exporterar varor till land utanför EU (till exempel USA), behöver du inte heller betala moms, men i stället en exportavgift som baseras på varens vikt och storlek. Kontakta Skatteverket för mer information om vilka regler som gäller för just din situation.

Hur mycket skatt och moms du behöver betala när du startar eget företag

När du startar ett företag måste du först och främst registrera det hos Bolagsverket. Därefter måste du anmäla dig för F-skatt och moms. Det är viktigt att komma ihåg att det finns olika typer av skatter och avgifter som du behöver betala när du driver ett företag. De vanligaste är inkomstskatt, sociala avgifter och moms. Inkomstskatten beror på hur mycket vinst ditt företag gör under ett år. Sociala avgifter är de avgifter som alla arbetsgivare måste betala till Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och A-Kassan. Moms är en slags skatt som man tar ut på varor och tjänster. Alla företag som säljer varor eller tjänster till andra personer/företag måste ha momsregistrering hos Skatteverket.

Var du kan hitta information om skatter och moms för ditt företag

Om du vill veta mer om skatter och moms för ditt företag finns det flera ställen du kan vända dig till. Du kan till exempel kontakta Skatteverket eller Försäkringskassan. Dessa myndigheter kan ge dig information om hur du ska gå tillväga för att betala skatt och moms. De kan även hjälpa dig med eventuella frågor eller problem som uppstår när det gäller din verksamhet.

Vilka avdrag och förmåner du kan göra när du startar eget företag

När du startar eget företag kan du göra avdrag för din arbetsplats, ditt arbete och dina resor. Du kan även göra avdrag för din utrustning och dina inköp. Dessutom kan du göra avdrag för ditt fordon om det används i tjänsten. För att få tillgång till alla avdragen måste du ansöka hos Skatteverket.

När och hur ska skatt och moms betalas in när man har ett eget företag?

Beroende på om företaget är ett aktiebolag eller ett enskilt bolag så skiljer sig det lite hur man betalar in skatt och moms. Vid ett aktiebolag så betalas skatten in av bolaget till Skatteverket, medan vid ett enskilt bolag så betalar företagsinnehavaren in skatten direkt till Skatteverket. Momsen, som är 25 % av inköpspriset, debiteras alltid kunden och företagsinnehavaren betalar sedan in denna summa till Skatteverket. Betalningarna görs månadsvis via bankgiro och det finns olika regler beroende på hur stort företaget är. För de flesta företagen gäller att man har en mars-uppgift där man redovisar intäkter och kostnader från perioden januari – februari, varpå man sedan betalar in resterande del av skatten (som inte redan har dragits av i mars-uppgiften) samt eventuell moms. Detta gör man senast den 2 maj. Sedan har man ytterligare två terminer per år: augusti-uppgiften (maj – juli) som gör att du slipper den 31 augusti-skatten samt november-uppgiften (augusti – oktober) som tar hänsyn till din verksamhet under hela det tidigare året och motiverar slutligen din taxering för detta år.

Ändringar i skatteregler och momssatser som kan påverka ditt företag

Skatteregler och momssatser är något som ständigt förändras och det kan vara svårt att hålla sig helt up-to-date. Detta gäller särskilt för företagare, då skatteregler ofta påverkar hur man driver sitt företag. Exempel på detta är inkomstskatt, moms och socialavgifter. För att kunna driva ett framgångsrikt företag är det viktigt att ha koll på hur dessa regler fungerar och vilka ändringar som görs från tid till annan.