Hur sociala medier påverkar oss

Sociala medier har påverkat oss på många olika sätt. De har gett oss en plattform för att kommunicera med varandra, dela information och hitta nya vänner. Men sociala medier kan också ha negativa effekter. De kan göra att vi jämför oss med andra, blir mer isolerade eller får mindre tid för verkliga vänskapsrelationer. Vi måste lära oss att använda sociala medier på ett positivt sätt, annars kan de skada oss på flera olika sätt.…

Fortsätt läsaHur sociala medier påverkar oss