Kostnader för att starta eget företag – vad måste man tänka på?

  • Inläggskategori:Företagande

När man startar eget företag måste man tänka på en hel del kostnader. Dels de direkta kostnaderna för det man behöver för att starta upp sin verksamhet, som till exempel lokaler och inventarier, men även de rutinmässiga kostnaderna som finns när man driver ett företag, såsom löner och räntor. Man bör också vara medveten om de eventuella risker som finns i samband med att driva eget företag – till exempel om man inte lyckas skaffa tillräckligt med kunder.

Investeringar och kapitalbehov

Investeringar är ett viktigt inslag i många företags strategier och syftet med investeringar är ofta att förbättra produktiviteten, öka lönsamheten och minska riskerna. Många företag har dock svårt att skaffa tillräckligt med kapital för sina investeringar, framför allt små- och medelstora företag. Ett sätt att finansiera investeringar är genom att ta upp lån, men detta kan innebära en stor ekonomisk belastning och öka riskerna. En annan possibilitet är att använda sig av egna resurser eller externaliserade finansiella tjänster.

Lokal och utrustning

Den lokala är en mycket viktig del av restaurangen. Den ska vara inbjudande, bekväm och ha en bra atmosfär. Utrustningen är också viktig. Den ska vara funktionell och anpassad till den mat som ska lagas. Restaurangen ska ha bra stolar och bord, ett bra kök med utrustning som gör det möjligt att tillaga olika sorters mat på olika sätt.

Marknadsföring och reklam

Det finns olika typer av marknadsföring och reklam, allt från traditionella metoder som annonsering i tidningar och på radio till mer moderna sätt som digital marknadsföring.Digital marknadsföring innebär oftast att man använder internet för att nå ut till sina kunder, exempelvis genom sociala medier eller online-annonsering. En av fördelarna med digital marknadsföring är att man kan mäta och analysera resultaten mycket noggrant, vilket gör det lättare att se om en viss strategi fungerar eller inte.

Annonsering är en form av reklam där man betalar för att få sin produkt eller tjänst synad i olika medier. Det finns olika typer av annonser, allt från stora bannerannonser på internet till mindre annonser i tidningar och på tv. Annonsering är ofta en bra metod för att nå ut till många potentiella kunder på en gång, men det kan vara dyrt och det är inte alltid lätt att mäta hur framgångsrikt det har varit.

PR (public relations) är en strategi som handlar om att skapa goda relationer mellan en organisation och dess olika intressenter, exempelvis media, kunder eller partners. PR-aktiviteter kan inkludera pressmeddelanden, pressträffar eller andra aktiviteter som syftar till att positivt påverka opinionen hos den grupp man vill nå.

Anställda och personal

Anställda och personal är två olika begrepp som ofta förväxlas. Personal är den grupp människor som arbetar på ett företag, medan anställda är de personer som har ett formellt anställningsavtal med företaget. Det finns olika typer av anställningar: tillsvidareanställning, provanställning, vikariat och deltid. Tillsvidareanställning innebär att man har ett obegränsat anställningsavtal, provanställning är en begränsad anställning där man testar hur pass bra man passar in i företaget och vikariat ersatter en annan person som t ex är sjuk eller på semester. Deltid inneb?rar vanligen att man jobbar mindre timmar än i en heltidsanstallning.

Försäkringar

En försäkring är ett avtal mellan två parter, en försäkringsgivare och en försäkringstagare, där försäkringsgivaren åtagit sig att betala ut en viss summa pengar till försäkringstagaren eller dennes familj i händelse av skada eller död. För att teckna en försäkring måste man normalt sett betala in en viss summa pengar varje år, kallat premie. I Sverige finns det flera olika typer av försäkringar som man kan teckna, bland annat hemförsäkring, bilförsäkring och livförsäkrning. Det finns även olika former av gruppförsäkringar, till exempel via arbetet eller medlemsavgiften i olika organisationer.