Lär känna ditt företag innan du startar det

  • Inläggskategori:Företagande

Innan du startar ett företag, är det viktigt att lära känna din bransch och ditt företag. Det finns många saker du behöver tänka på när du startar ett företag, såsom: hur mycket pengar behöver jag investera? Vilka lagar och regler gäller för min bransch? Vad krävs det för att starta mitt företag? Hur skapar jag en affärsplan? Dessa frågor kan vara svåra att besvara om du inte har kunskap om ditt företagsområde. Därför är det viktigt att ta reda på så mycket som möjligt innan du startar ditt eget företag.

Vet vad du vill uppnå

Innan du börjar arbeta mot ett mål är det viktigt att först ta reda på vad du vill uppnå. Detta kan låta enkelt, men många gånger vet vi inte riktigt vad vi vill ha i livet. Det är därför det är bra att sitta ner och tänka igenom det. Fråga dig själv: ”Vilka drömmar har jag?” och ”Vad skulle jag göra om inga begränsningar fanns?”. Genom att ställa dessa frågor till dig själv kommer du närmare svaret på vad du verkligen vill uppnå i livet. När du sedan vet detta kan du börja planera hur du ska nå dit.

Definera din målgrupp

Det finns många olika sätt att definiera en målgrupp. Det viktigaste är att förstå vem du vill nå med ditt budskap och anpassa det efter dem. En målgrupp kan vara defined by age, gender, interests, lifestyle etc.

En bra startpunkt är alltid att titta på din nuvarande kundbas och se om det finns en gemensam grund som gör att man skulle kunna säga att de hör ihop till en viss grupp. Därefter kan du börja utvidga den target group lite grann för att nå fler potentiella intressenter av ditt budskap.

När du har en mer precis bild av vilka personer du vill nå med ditt budskap behöver du ta reda på var de hänger uppe online och offline samt hur de tar in information (tex Facebook, Instagram, bloggar, tidningar etc).

Utveckla ett konkurrenskraftigt erbjudande

En av de viktigaste faktorerna för att utveckla ett konkurrenskraftigt erbjudande är att identifiera och analysera din målgrupp. Vem är du riktad till? Var befinner sig dina kunder i deras inköpscykel? Vilka behov har de och hur kan ditt företag tillgodose dem på bästa sätt? Genom en grundlig target market analysis kan du ta fram den informationen som du behöver för att skapa ett anpassat och lockande erbjudande.

Det finns olika strategier som du kan använda dig av när det gäller prissättning, beroende på vilken typ av produkt eller tjänst du säljer. En vanlig metod är penetrationsprissättning, dvs. att satta priset lågt i början för att snabbt vinna marknadsandelar. Detta fungerar dock inte alltid – ibland kan det vara mer lönsamt att satsa på högre marginer från början genom premiumprissättning. Det är alltsid vikitgt att hitta en bra balans mellan pris och kvalitét, samt se till att ditt erbjudande står ut från motsvarande produkter och tjänster på marknaden.

En effekiv marketing mix är ytterligare en viktg element i utvecklingen av ett konkurrenskapabelt erbjudande . Marketingmixen bestå of the 4P:s: product (produkt), price (pris), place (placering) and promotion (marknadsföring). Det handlar om olika aktiviter inom respektive område som syftar till at maximera intrycket av ditt budskap bland din màlgrupp . Exempelvis , inom produktens omrade , handlar det om valet av ràtta produkten med tanke pa de behov som identiferats bland din maigrupp . Inom prisets omrade tar man beslut huruvida man vill ha en budget – , standard- eller premiumupplevelse for anvaendarna , etcetera . Placering innebaer besluut runtom distributionen af ??dina produkter / tjanster – vilka butiker skall fa dem ? Hur skall onlinemarketing ga tillvaga ? Promotion syftar til at optimera communication mixen sa at flest mogila individuer pa ratta platser far reda pa just DITT erbjduade istallning for mannen/kvinnan/familjen etcetera .

Ensamma ansvariga personer for olika delmoment i marketingmixen arbetar sedan gemensam under ledning av chef /chefer mot uppsatta mal sasom increased visibility and reach of target group, increased sales figures or whatever else has been decided as the goal with the development of the competitive offering at hand.

Skapa en affärsplan

En affärsplan är ett document som beskriver en företags verksamhet, dess mål och hur man tänker nå dem. En bra affärsplan innehåller en strategi för hur man ska generera intäkter och hantera kostnader, samt en plan för hur man ska växa och utveckla sin verksamhet. Affärsplanen fungerar som ett styrmedel för att sätta mål och mäta framsteg, samtidigt som den ger en struktur för att diskutera idéer och lösa eventuella problem.

Säkerställ finansiering

Finansiering är en viktig del av företagsdrift. Det är nödvändigt att säkerställa finansiering för verksamheten, både lång- och kortfristigt. Långfristig finansiering sker genom investeringar från aktieägarna eller från banklån med lång löptid. Kortfristig finansiering sker ofta i form av krediter från banker eller andra financiers. Det är viktigt att ha en bra balans mellan de olika formerna av finansiering, för att inte bli alltför beroende av något specifikt alternativ.