Så startar du ett företag

  • Inläggskategori:Företagande

För att starta ett företag behöver du först och främst en idé. En idé som skiljer sig från andra och som folk kommer att vara intresserade av. När du har hittat din idé är det dags att göra research, se till att det finns en marknad för din produkt eller tjänst innan du satsar pengar på din idé. Gör en affärsplan och se till att den är realistisk, titta på olika scenarion och hur ditt företag kan komma att utvecklas. Att ha koll på ekonomin är A och O när man driver ett företag, lägg upp en budget och håll reda på allt från inkomster till utgifter. Skaffa olika typer av financing om det behövs, exempelvis crowdfunding, banklån eller investerare.
Nu är det dags för marknadsföring! Utveckla en strategi för hur du ska nå ut med information om just DITT företag till rätt målgrupp. Det finns många olika kanaler man kan använda sig av i dagens digitaliserade samhälle, exempelvis social media-kanaler såsom Facebook, Instagram och Twitter men även traditionella medier som radio-, tv-reklam eller annonsering i tidningar/magasin går bra. Kostnaden varierar mycket beroende på vilken typ av marknadsföring du väljer men glöm inte bort offline-marknadsföring som gerbra resultat – titta bara på de stora aktiebolagen! Man kan bland annat dela ut flyers/affischer i trafikrika områden (till exempel centralstationer), anordna events/provningar samt delge gratisprover av sin produkt till potentiella kunder etceteraflow

Hur du skapar ett företag – steg för steg

För att skapa ett företag krävs det en hel del planering och research. Innan du startar ett företag är det viktigt att du identifierar ditt affärsmål, target market och din konkurrens. Detta gör du genom att skapa en businessplan. När du har en bra idé om hur ditt företag ska se ut och fungera är det dags att registrera ditt bolag hos Bolagsverket. Förutom att registrera bolaget måste man även ansöka om eventuella tillstånd och licenser som behövs för verksamheten. Sedan är det bara att börja bygga upp verksamheten, marknadsföra sig och leverera bra produkter/tjänster till sina kunder!

Så hittar du ditt affärsområde

Det är viktigt att hitta ett affärsområde som man känner sig bekväm med och har kunskap om. Då blir det lättare att skapa en framgångsrik verksamhet. Det finns olika sätt att gå tillväga för att hitta rätt affärsområde. Man kan börja med att titta på de egna intressen och hobbyer och se om det finns något man kan tjäna pengar på. Man kan också undersöka vilka behov det finns i samhället och se om det går att skapa en verksamhet som tillgodoser dessa behov. Det är alltid bra att göra lite research innan man startar sin egen verksamhet, så man vet vad man ger sig in i.

hur du tar fram en affärsplan

En affärsplan är ett dokument som beskriver en verksamhet, dess mål och hur man planerar att nå dem. Affärsplanen används ofta av företagare när de ska starta ett nytt företag, men den kan också vara användbar för redan etablerade företag som vill utveckla sin verksamhet. En affärsplan innehåller oftast information om följande:

– Bakgrund till verksamheten (varför startar du detta företag?)
– Mål med verksamheten (vilka är dina mål och hur planerar du att uppnå dem?)
– Beskrivning av produkter/tjänster (vad producerar/erbjuder du?)
– Marknadsundersökning (vem är din target audience och vad vet du om dem?)
– Konkurrensanalys (vem är din konkurrens och vad gör de bättre/sämre?)
– Affärsmodell (hur tjänar/planerar du att tjäna pengar?)
– Organisationsstruktur (vem ingår i ditt team?).

Finansiering av ditt företag – vad finns det för alternativ?

Det finns olika alternativ för finansiering av ditt företag. Du kan till exempel söka lån hos banks, venture capitalists eller andra investerare. Ett annat alternativ är att ansöka om stöd från myndigheter eller organisationer. Det finns också möjlighet att starta en crowdfunding-kampanj på internet. Detta är bara några exempel – det finns flera olika sätt att finansiera din verksamhet. Vad du väljer beror helt på vilken typ av verksamhet du har och vad du behöver pengarna till.

Rekrytering av personal till ditt företag

När du startar ett företag är det viktigt att du anställer rätt sorts personal som kommer att passa in i din verksamhet. Du bör ta hänsyn till vilka egenskaper och kompetenser de olika personerna har när du gör dina val. Det finns många stora och små företag i Sverige, så det gäller att sticka ut på något sätt. Ditt företags image och dess produkter/tjänster är mycket viktiga aspekter när det kommer till hur andra ser på ditt företag – och potentiella anställda är inget undantag!

Fundera på vilken sorts atmosfär du vill skapa på jobbet, oavsett om det handlar om en informell eller formell miljö. Se sedan till att skapa en plats annons eller CV som speglar den riktningen du vill gå. Om man t ex letar efter en frisör med mycket erfarenhet av branschen kan man lova en trevlig arbetsmiljö med bra betalt (lön). Att vara specifik i sin adressering av annonsen underlättar rekryteringen, man vet snabbare vem som skall ansöka sig!