Vad är marknadsföring och hur börjar jag?

  • Inläggskategori:Företagande

Marknadsföring är processen med att identifiera, skapa och leverera värde till kunder med hjälp av produkter eller tjänster. Marknadsföring börjar med en strategi för hur man ska nå sina mål. Detta inkluderar val av segmenteringsgrupper, målgruppsanalys och positionering. När dessa beslut har gjorts, formuleras en marknadsplan som anger de olika aktiviteterna som kommer att genomföras för att uppnå målen. Aktiviteterna kan bland annat innefatta reklam, PR, events och sponsorskap.

Vad är marknadsföring och vad syftar det till?

Marknadsföring syftar till att påverka kunderna genom olika medel så att de handlar i företagets intresse. Det är ett brett begrepp som innefattar allt från reklam och PR till produktplacering och varumärkesbyggande. För att lyckas med sin marknadsföring måste företagen ta reda på vad konsumenterna vill ha, vilka behov de har och hur de uppfattar olika budskap. Marknadsföringen ska sedan anpassas efter detta och helst ligga steget före konkurrenterna.

Hur börjar jag med min egen marknadsföring?

Det finns olika sätt att marknadsföra sig själv och det är viktigt att hitta ett sätt som passar just dig. Först och främst bör du titta på vilka kanaler du har tillgång till, vilket budskap du vill förmedla och hur mycket tid och energi du är beredd att lägga på din marknadsföring. En bra idé är att börja med sociala medier, eftersom det ofta är en gratis och enkel metod för att nå ut till många människor. Att skapa innehåll som iscensätter dina kunskaper och erfarenheter är ett bra sätt att visa potentiella kunder vad du står för. Dessutom kan det vara bra att använda gammaldags metoder som flygblad, affischering eller personlig marknadsföring genom exempelvis muntlig rekommendation.

Vilka olika typer av marknadsföring finns det?

Det finns olika typer av marknadsföring. Man kan dela in marknadsföring i tre olika kategorier: produktmarknadsföring, prismarknadsföring och platsmarknadsföring. Produktmarknadsföring syftar till att skapa ett intresse för en viss produkt hos konsumenterna. Prismarknadsföring handlar om att sätta ett lämpligt pris på en produkt så att den blir lockande för kunderna. Platsmarknadsførningen syftar till att informera om var man kan hitta en viss produkt eller tjänst.

Vad kostar marknadsföring och hur mycket pengar behöver jag ha tillgängligt?

Marknadsföring är en process genom vilken företag sätter sig i kontakt med potentiella och befintliga kunder. Marknadsföring kan ske på många olika sätt, allt från traditionella metoder som reklam i tidningar och tv, till modernare marknadsföringskanaler som sociala medier och digital marknadsföring. All marknadsföring har dock ett gemensamt mål; att skapa intresse hos konsumenterna och driva försäljningen av produkten eller tjänsten.

När det gäller hur mycket pengar man behöver ha tillgängligt för marknadsföring beror det helt på vilka typer av aktiviteter man planerar att genomföra. Om man bara vill använda traditionella metoder som reklam i tidningar och tv är det ofta relativt dyrt, medan digital marknadsföring ofta är betydligt billigare per visning/klick. Dessutom finns det flera olika verktyg för digital marknading gratis att använda, exempelvis social media-plattformarna Facebook och Instagram. Det går alltså att nå ut till stora grupper av människor utan att behöva investera stora summor pengar – men givetisvis kostar det mer tid.

Kan jag göra allt själv eller behöver jag hjälp av en professionell för att lyckas med min marknadsföring?

Det är en svår fråga att svara på eftersom det beror på olika faktorer. Om du har en begränsad budget och tid, kan det vara bättre att anlita en professionell som kan hjälpa dig med planering och genomförande av marknadsföringen. På så sätt slipper du göra misstag som kan vara dyrbara. Dessutom får du tillgång till experthjälp och rådgivning, samtidigt som du sparar tid.

Om du däremot har en större budget och mer tid på dig, kan det vara möjligt att göra allt själv. Detta innebär dock att du behöver lägga ner mycket energi på research för att se till att din marknadsföring är så effektiv som möjligt. Det finns massor av resurser online (som bloggar, forum och sociala medier) som kan ge dig tips om hur man planerar och genomför olika typer av marknadsföring – använd dem!