Vad Facebook gör för oss – positivt och negativt

Facebook är en av de mest populära sociala medierna i världen. Det är ett sätt för människor att kommunicera och dela innehåll med varandra. Facebook kan användas på olika sätt, både positivt och negativt. Positiva aspekter av Facebook inkluderar att det kan hjälpa människor att hålla kontakten med vänner och familj, samt spridning av nyheter och information. Negativa aspekter av Facebook inkluderar risken för personlig information läckage, cyberbullying och addiction.

Facebook – ett nytt sätt att hålla kontakten

Facebook är ett socialt nätverk som lanserades 2004 av Mark Zuckerberg och andra studenter vid Harvarduniversitetet. Facebook gör det möjligt för användare att skapa en profil med information om sig själva, hitta vänner och bekanta, dela bilder och filmer samt skicka meddelanden. Facebook har idag över 2 miljarder aktiva användare världen över varav cirka 8 miljoner i Sverige.

Det finns olika sätt att hålla kontakten med vänner och familj på Facebook – man kan gilla inlägg, kommentera inlägg eller skicka privata meddelanden till andra användare. Med Facebook Messenger kan man dessutom ringa gratis video- eller vanliga telefonsamtal till andra personer som har appen installerad på sin mobiltelefon.

För den som vill ha mer kontroll över vem som får se sin profil finns det möjlighet att göra den helt privat eller bara synlig för vissa personer (exempelvis endast för släkt och vänner).

Facebook – en bra plats för reklam och marknadsföring

Facebook är en bra plats för reklam och marknadsföring. Med mer än 2 miljarder användare, varav 85 % loggar in dagligen, ger Facebook en enorm potential för något som helst företag att nå ut till sina kunder. Fördelarna med Facebook är många: det är gratis att registrera sig och skapa en sida, du kan nå ut till mycket specifika målgrupper (genom t.ex. intressen), det går snabbt och lätt att skapa innehåll samtidigt som man har full kontroll över vem man vill visa annonserna för, och inte minst – folk litar på rekommendationer från vänner (som ofta visas högt upp i deras feed). Dessutom finns det olika typer av annonsformat – allt från vanliga textannonser till videoannonser – vilket gör Facebook till en mycket flexibel plattform.

Facebook – ett stort problem för personlig integritet

Facebook är i grund och botten ett stort problem för personlig integritet. Det finns många olika sätt att komma åt och dela information på Facebook, och detta innebär att mycket av den information som du lägger upp på sajten kan bli offentlig. Detta gör det enkelt för vem som helst att ta reda på mer om dig utan ditt medgivande, och det kan leda till allvarliga konsekvenser. Exempelvis har det rapporterats om flera fall där personer har blivit utsatta för cybermobbing eller andra former av trakasserier på grund av information de lagt upp på Facebook. Dessutom är det lätt att lägga upp bilder eller filmer på någon annan utan deras vetskap, och dessa kan sedan spridas vidare utan din kontroll. På så sätt riskerar du att bli offer för olaga bildspreading, eller överhuvudtaget hamna i trubbel med myndigheterna om du laddar upp något som inte är tillåtet enligt lagarna i ditt land.

Facebook – orsak till dåligt mentalt välmående?

I en undersökning publicerad i tidskriften Cyberpsychology, Behavior and Social Networking har man kommit fram till att användare av sociala medier som Facebook löper en ökad risk för dåligt mentalt välmående. Detta beror på jämförelser som görs mellan personens egna liv och de liv man ser på sociala medier. När man jämför sitt eget liv med andras verkar det ofta som att alla andra har det bättre än en själv, vilket kan leda till negativa känslor.

5.Facebook – skapa nya vänskapsband och stärka befintliga

Facebook är socialt nätverk som gör det möjligt för användare att skapa eller delta i grupper med gemensamma intressen. Facebook-grupper är en bra plats att stärka befintliga vänskapsband samtidigt som man kan skapa nya. Facebook-användare kan också hitta andra personer med liknande intressen genom att gå med i olika grupper. Grupperna har ofta diskussionsforum där användare kan kommunicera med varandra och dela idéer och tankar. Genom Facebook kan man också skapa events, vilket är en perfekt möjlighet för att bjuda in vänner och bekanta till olika aktiviteter. På så sätt blir det lättare att träffas och umgås, både online och offline.