Webbdesign – skapa en användarvänlig hemsida

  • Inläggskategori:Design

Webbdesign handlar om att skapa en användarvänlig hemsida. Det är viktigt att tänka på hur användarna kommer att navigera på sidan och vilka funktioner de förväntar sig. En bra webbdesign innehåller tydliga länkar, en logisk struktur och ett intuitivt gränssnitt. Förutom det är det viktigt att se till att sidan ser professionell ut och har en branding som passar din verksamhet.

Varför webbdesign är viktigt

Webbdesign är viktigt eftersom det påverkar hur användare uppfattar och interagerar med en webbplats. Om en webbsida har ett gott webbdesign kommer användarna att ha en positiv upplevelse av webbplatsen och kommer troligtvis att komma tillbaka. Webbdesign kan också hjälpa till att skapa förtroende för din webbplats, vilket är viktigt om du vill sälja något eller tjäna pengar på annat sätt från din webbplats.

Tips för användarvänlighet

Det finns massor av olika tips för användarvänlighet, och det är svårt att säga vilka som är de absolut bästa. Men här är några allmänna riktlinjer:

Försök att göra ditt gränssnitt så enkelt och intuitivt som möjligt. Se till att det finns tydliga instruktioner för hur man ska använda dina produkter eller tjänster. Och se till att du har god kundsupport om någon skulle ha frågor eller problem.

Ta också hänsyn till olika användares behov och kunskapsnivåer. En expertanvändare vill ofta ha mer information på skärmen, medan en novice oftast föredrar mindre text och fler bilder / ikoner. Fundera på vilka olika alternativ du kan erbjuda för olika typer av användare.

Vilka element ska en hemsida innehålla?

En hemsida ska innehålla olika element beroende på vad den ska användas till. Men det finns några element som alla hemsidor bör ha, oavsett om det är en personlig blogg eller en affärswebbplats. Dessa element är:
– Ett tydligt mål/syfte med sidan. Vad vill du att dina besökare ska göra när de kommer till din sida? Vill du att de handlar av dig, registrerar sig för nyhetsbrev, laddar ner en app etc.?
– En meny som gör det enkelt för besökaren att navigera på sidan.
– Innehåll i form av text, bilder och/eller video som ger besökaren relevant information och/eller underhållning.
– Kontaktinformation som gör det enkelt för besökaren att komma i kontakt med dig om de vill ha mer information eller har frågor/problem.

Hur man skapar en responsiv hemsida

För att skapa en responsiv hemsida använder man sig av olika tekniker för att göra sidan anpassningsbar för olika skärmar och enheter. Man kan till exempel använda sig av CSS-media queries som låter oss skriva olika stilar beroende på vilken skärmstorlek det är. Man kan också använda sig av flexbox eller grid layout för att göra layouten mer flexibel. Det finns många olika sätt att göra en hemsida responsiv, men det viktigaste är att tänka på hur användarna kommer interagera med sidan på olika enheter.

Designprinciper för bättre användarupplevelse

Designprinciperna för bättre användarupplevelse har utvecklats under många år av forskare och praktiker inom området användbarhet och design. De flesta av dessa principer går tillbaka till den ursprungliga definitionen av användbarhet av Don Norman i boken ”The Design of Everyday Things” från 1988. Sedan dess har många andra forskare och designer bidragit med ytterligare Principer. Här är nio designprinciper för bättre användarupplevelse:

1. Enkelhet och intuitiv design: Förenkla saker så mycket som möjligt, gör dem lätta att förstå och se till att det finns en logisk sammankoppling mellan funktioner och deras representationer på skärmen. 2. Funktionell feedback: Se till att det finns en tydlig feedback på vad som händer när man interagerar med systemet, så att man alltid vet vart man befinner sig i processen. 3. Konsekvent design: Var konsekvent i hur olika element i systemet fungerar och ser ut, så att användarna snabbt kan lära sig hur det fungerar utan att behöva titta på manualer eller andra instruktioner 4. Personifiering: Gör systemet mer personligt genom att ge det egenskaper som vi associerar med levande varelser (exempelvis röster eller avatar), detta gör det l easier to relate to the system and make it feel more helpful 5. Flexibilitet/customization: Gör systemet flexibelt så att användarna kan tilpassa det efter deras specifika behov 6. Aesthetics/visual appeal: Ta fram estetiskt tilltalande designs som lockar till interaktion 7 . Usability testing : Testa regelbundet systemets anvdnadssammanhang 8 . Simplicity : Keep it Simple – principle that is often used when designing user interfaces 9 . Help users recognize, diagnose, and recover from errors : Make sure that users can easily identify errors , understand why they occurred , and know how to fix them